Affald og genbrug i Ringsted

Genbrug og affald i Ringsted og på hele Sjælland

Herunder kan du læse om de mange forskellige affaldsfraktioner og finde vejledninger i sortering af affald og genbrug i Ringsted.

Vil du høre mere om hvad vi kan gøre for dig?

Værdsætter du miljøet og ønsker at håndtere dit affald og genbrug på en bæredygtig måde? Så er Ole-Larsen Vognmandsforretning det rigtige valg for dig.

Ønsker du at vide mere om vores tjenester eller har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os. Du kan ringe til os på +45 57 67 04 05, sende en mail til vognmand@ole-larsen.dk  eller udfyld vores kontaktformular, så vender vi tilbage hurtigst muligt. Vi står altid klar til at hjælpe og besvare alle dine spørgsmål.

Lad Ole-Larsen Vognmandsforretning være din foretrukne partner for affaldshåndtering og genbrug. Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale. Udover at hjælpe med affald og genbrug kan vi også hjælpe med kranarbejde og leje af container.

Vejledning i sortering af stort forbrændingsegnet affald

Definition:
Kildesorteret, forbrændingsegnet affald større end 1 x 1 x 0,3 m.

Døre og karme af træ, vinduesrammer af træ, brædder, lægter, bjælker, møbler (uden metalben eller springfjedre), skumgummimadrasser, paller.

I container til småt forbrændingsegnet affald må følgende typer affald IKKE henlægges:

Forbrændingsegenet affald over 1 x 1 x 0,3 m

Dagrenovationslignende affald
Pap, papir
Haveaffald
Imprægneret træ
Jern- & metalaffald
Lysstofrør
Olie- og kemikalieaffald
Maling, lak m.m.
Elektriske og elektroniske apparater
Dæk
Hårde hvidevarer
Asbestholdigt byggeaffald
Batterier
PVC produkter
Jord- & betonaffald

Vejledning i sortering af stort forbrændingsegnet affald

Definition:
Kildesorteret, forbrændingsegnet affald større end 1 x 1 x 0,3m.

Døre og karme af træ, vinduesrammer af træ, brædder, lægter, bjælker, møbler (uden metalben eller springfjedre), skumgummimadrasser, paller.

I container til stort forbrændingsegnet affald må følgende typer affald IKKE henlægges:

Dagrenovationslignende affald
Pap, papir
Haveaffald
Imprægneret træ
Jern- & metalaffald
Lysstofrør
Olie- og kemikalieaffald
Maling, lak m.m.
Elektriske og elektroniske apparater
Dæk
Hårde hvidevarer
Asbestholdigt byggeaffald
Batterier
PVC produkter
Jord- & betonaffald
Ikke brændbart affald

Vejledning i sortering af ikke brændbart affald

Definition:

Kildesorteret ikke brændbart industri- og byggeaffald samt ikke brændbare dele af storskrald.

Imprægneret træ, PVC-plast, gipsplader, gulvtæpper, spring- & boksmadrasser, glasfiber, savsmuld, møbler med stålramme, aske, tagpap i hele ruller, mineraluld, keramik, glasskår, el-/glødepærer,  sandblæsningsmaterialer, vejopfej.

I containere til ikke brændbart affald må følgende typer affald IKKE henlægges:

Forbrændingsegnet affald
Dagrenovationslignende affald
Pap, papir
Haveaffald
Jord
Jern- & metalaffald
Lysstofrør
Olie- og kemikalieaffald
Maling, lak m.m.
Elektriske og elektroniske apparater
Dæk
Hårde hvidevarer
Asbestholdigt byggeaffald
Batterier

Herudover anbefaler vi, at der heller ikke henlægges mur- og betonaffald i større mængder i containeren, da det vil få vægten på affaldet til at stige væsentligt.

Det er langt billigere at komme af med disse typer affald på anden måde.

Vejledning i sortering af dagrenovationslignende affald

Definition:

Fordærveligt affald fra virksomheder, institutioner, kantiner m.v.

Refood_logo_certificeret_uden årstal

I containere til dagrenovationsligende affald må følgende typer affald IKKE henlægges:

Pap, papir
Haveaffald
Imprægneret træ
Jern- & metalaffald
Lysstofrør
Olie- og kemikalieaffald
Maling, lak m.m.
Elektriske og elektroniske apparater
Dæk
Hårde hvidevarer
Asbestholdigt byggeaffald
Batterier
PVC produkter
Jord- & betonaffald

Vejledning vedr. blandet affald

Definition:

Blandet affald til sortering. Blandet affald består af mange typer affald blandet i en container. Når containeren aflæsses på modtageanlægget bliver affaldet maskinsorteret.

I containere til blandet affald må følgende typer affald IKKE henlægges:

Dagrenovationslignende affald
Jord
Lysstofrør
Olie- og kemikalieaffald
Maling, lak m.m.
Elektriske og elektroniske apparater
Køleskabe, frysere
Asbestholdigt byggeaffald
Batterier
PVC produkter

Herudover anbefaler vi, at der heller ikke henlægges mur- og betonaffald i større mængder i containeren, da det vil få vægten på affaldet til at stige væsentligt. Det er langt billigere at komme af med disse typer affald på anden måde.

Definition:

Ren jord, d.v.s. muldjord, råjord, ler – kan evt. også indeholde brokker. Intet andet må iblandes.

Som udgangspunkt skal al jordflytning anmeldes til den kommune jorden er beliggende i.

Nyttige links:
Ringsted Kommunes website https://ringsted.dk/

Faxe Kommunes website https://www.faxekommune.dk/

Roskilde Kommunes website https://roskilde.dk/

Køge Kommunes website https://www.koege.dk/borger.aspx

Sorø Kommunes website https://soroe.dk/

Næstved Kommunes website https://www.naestved.dk

Der er følgende kategorier:

Kortlagte grunde: Enten er der konstateret forurening eller der er stærk formodning om forurening på en grund, begrundet i grundens historik.

Områdeklassificerede områder: Den enkelte kommune vurderer enkelte i kommunen og skønner på grundlag af historik og omkringliggende erhverv, at områder kan være diffust forurenede.

Jord som formodes at være ren: Øvrige områder.

Klik her for yderligere informationer fra Ringsted Kommunes website.

Hvis du bor i en anden kommune har din kommune et lignende website, hvor du kan se hvordan din grund er klassificeret.

Ringsted Kommunes website

Faxe Kommunes website

Roskilde Kommunes website

Køge Kommunes website

Sorø Kommunes website

Næstved Kommunes website